Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат)
1000 Скопје 
Република Македонија 

телефон:  +389 2 3298 666
факс: +389 2 3296 466
e-mail: kzk@kzk.gov.mk

Лице за комуникација со граѓани 
кои што имаат одреден вид на попреченост 
Сали Љамалари 

телефон:  +389 2 3298 666
факс:  +389 2 3296 466
e-mail: sali.ljamalari@kzk.gov.mk