Неџати Алија– Член на Комисијата

Лични податоци:

ДатумИнституција
Од (година) До (година)Университет  Нови Сад , Сербија ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ Смер – Деловна Информатика 1985-1990  
Диплома:Дипломиран Економист
Од (година) До (година)Приштински Университет – Р. Косово ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 2000 – 2002
Диплома:Магистар по Економски Науки
Од (година) До (година)Приштински Университет – Р. Косово ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 2002 – 2007
Диплома:Доктор по Економски Науки

Познавање на Странски Јазици

  • Англиски
  • Германски
  • Српски
Датум Од – ДоМестоИнституцијаПозиција
 1998-2023  СкопјеПошта на Р. С.Македонија               Завод за Физикална медицина и рехабилитација Агенција за Задолжителни нафтени Резерви ЈЗУ Универзитетска Клиника за Пулмологија и Алергологија -Раководител на независна служба Биро за Филателија -Член на Управен Одбор на Пошта на Р.С.М. -Директор на Регионална Единица Пошта Скопје1 -Раководител на Финансиска служба на Регионална Единица Пошта Скопје1 -Член на Управен Одбор   -Член на Управен Одбор   -Член на Управен Одбор  
Септември 2006 – Јуни 2012Tetovo SkopjeДржавен Университет ТетовоПредавач по Предмети: -Дигитална Економија -Бизнис Информатика -Менаџмент со Човечки Ресурси
Септември2009 – Јуни 2013  ПриштинаУниверситет AABRIINVESTПредавач  по Предмети: -Менаџмент на Информациони Системи -Софтверско Економско Инженерство (Software Economics Engineering) -Бизнис Информатика
Maрт 2016 -Декември 2016ПриштинаУниверситет  UNIVERSUMПредавач по Предмети: -Менаџмент на Информациони Системи  

ЛИСТА НА ОБЈАВЕНИ НАУЧНИ ТРУДОВИ

  • International Journal of Advanced Research in

Computer Science and Software Engineering

Volume 7, Issue 2, February 2017 ISSN: 2277 128X

Contemporary Models of Information Resource Utilization on Cloud

Computing – Observed From the Aspect of Cost and Efficiency

Research Paper

Available online at: www.ijarcsse.com

  • International Journal of Advanced Research in

Computer Science and Software Engineering

Volume 7, Issue 3, March 2017 ISSN: 2277 128X

Justification of Software Maintenance Costs

Research Paper

Available online at: www.ijarcsse.com

  • International Journal of Advanced Research in

Computer Science and Software Engineering

             Volume 7, Issue 3, March 2017 ISSN: 2277 128X

Synergy Effects of Database Integration

Research Paper

Available online at: www.ijarcsse.com