На 05.10.2015 година се одржа Седница на Комисијата за заштита на конкуренцијата на чиј дневен ред беа следните решенија: 

1. Разгледување и усвојување на решение за злоупотреба на доминантната позиција на Јавното претпријатие Комуналец Битола.

2. Разгледување и усвојување на решение за концентрација помеѓу ЕКСОР С.п.А., со седиште на 250 Виа Ница, 10126 Торино, Италија, и ПартнерРе Лтд. со седиште на Валесли Хаус Саут, 90 Питс Бај Роуд, Пемброук НМ08, Бермуда. 

3. Разгледување и усвојување на решение за концентрација помеѓу ОРБИКО ДОО за трговија Загреб, ул. Котурашка Цеста 69, Загреб, Република Хрватска, и Дистрибев Д.О.О., ул. Конструкторска 13, 02-673 Варшава, Република Полска.

4. Разгледување и усвојување на решение за концентрација помеѓу СИЈ-СЛОВЕНСКА ИНДУСТРИЈА ЈЕКЛА д.д. Љубљана (SIJ – Slovenska industrija jekla d.d. Ljubljana), Словенија со регистрирано седиште и адреса на Гербичева 98, 1000 Љубљана, Словенија (Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, Slovenia), и Перутина Птуј д.д. Птуј (Perutina Ptuj d.d. Ptuj), Словенија со регистрирано седиште на адреса Потрчева цеста 10, 2250, Птуј (Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj), Словенија.

5. Разгледување и усвојување на решение за концентрација помеѓу Претпријатието за надворешна и внатрешна трговија и услуги Нелт Цо. ДОО Добановци (Preduzece za spoljnu I unutrasnju trgovinu I usluge Nelt Co. d.o.o. Dobanovci) со седиште на адреса Маршала Тита 206, Добановци, Белград, Република Србија и Трговско друштво за интернет трговија ТАКО ЛАКО СХОП ДОО Добановци (Privredno drustvo за internet trgovinu TAKO LAKO SHOP d.o.o. Dobanovci) со седиште на адреса Маршала Тита 206, Добановци, Белград, Република Србија.