Д-р Владимир Наумовски 
Претседател на Комисијата

Димитрија Вревезоски 
Член на Комисијата


Насер Жарку 
Член на Комисијата

Ана Николоска
Член на Комисијата