Најнови објави
Известување за концентрација за стекнување на заедничка контрола од ППЦ РЕНЕВАБЛЕС С.А. Грција и ГЕОЕНЕРГИ АЕГЕАН С.М.С.А Грција над ГЕОТХЕРМАЛ ТАРГЕТ ТУ II СИНГЛ МЕМБЕР С.А ГрцијаИзвестување за концентрација помеѓу Нестле С.А., Швајцарија и Баунтифул Компани, САД (предмет бр. 08-63/2021)Известување за концентрација со која Интеренерго, енергетски инженеринг, д.о.о. Словенија ќе стекне самостојна контрола над Друштво за производство на електрична енергија ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ ДОО увоз-извоз Гевгелија, Република Северна МакедонијаИзвестување за концентрација со која БП Еуропа СЕ, Германија ќе стекне заедничка контрола над Дигитал Чарџинг Солушнс ГмбХ Германија , заедно со BMW, Германија и Daimler, ГерманијаИзвестување за концентрација со која Бугарското телекомуникациско друштво (БТЦ) ЕАД Бугарија стекнува единствена контрола над друштвата Нетворкс – Бугарија ЕООД Бугарија, ТВН Дистрибушн Бугарија ЕООД Бугарија и Телко Инфраструкчрс ЕООД Бугарија (предмет бр. 08-61/2021)

Известувања за концентрации

Известување за концентрација со која Сан Вали д.о.о. Белград, со седиште на адресар Булевар “Војвода Бојовиќ“ бр. 6-8 Белград, Србија стекнува целосна контрола над друштвото Викториа Оил д.о.о. Шид, со седиште на адреса ул. „Бранка Ерич“ бр. 2, Шид, Србија (предмет бр. 08-80/2020)

Read More

Известување за концентрација со која БЦЕЦ Менаџмент Х Лимитед , БЦ Партнерс Менаџмент XI Лимитед како и 9 холдинг друштва контролирани од членовите на Ваки , Скевина и Малаголи семејствата стекнуваат заедничка контрола над Сочета Финанциариа Макине Аутоматике С.п.А. како и нивното зависно друштво И.М.А Индустриа Макине Аутоматике С.п.А. предмет (08-75/2020)

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари