Најнови објави
Известување за концентрација за стекнување на заедничка контрола од ППЦ РЕНЕВАБЛЕС С.А. Грција и ГЕОЕНЕРГИ АЕГЕАН С.М.С.А Грција над ГЕОТХЕРМАЛ ТАРГЕТ ТУ II СИНГЛ МЕМБЕР С.А ГрцијаИзвестување за концентрација помеѓу Нестле С.А., Швајцарија и Баунтифул Компани, САД (предмет бр. 08-63/2021)Известување за концентрација со која Интеренерго, енергетски инженеринг, д.о.о. Словенија ќе стекне самостојна контрола над Друштво за производство на електрична енергија ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ ДОО увоз-извоз Гевгелија, Република Северна МакедонијаИзвестување за концентрација со која БП Еуропа СЕ, Германија ќе стекне заедничка контрола над Дигитал Чарџинг Солушнс ГмбХ Германија , заедно со BMW, Германија и Daimler, ГерманијаИзвестување за концентрација со која Бугарското телекомуникациско друштво (БТЦ) ЕАД Бугарија стекнува единствена контрола над друштвата Нетворкс – Бугарија ЕООД Бугарија, ТВН Дистрибушн Бугарија ЕООД Бугарија и Телко Инфраструкчрс ЕООД Бугарија (предмет бр. 08-61/2021)

Известувања за концентрации

Известување за концентрација со која Зенит Електроникс ЛЛЦ (Zenith Electronics LLC), САД претпријатие-ќерка што е индиректно во сопственост на ЛГ Електроникс Инк. (LG Electronics Inc.) (“ЛГЕ”), и Луксофт САД Инк., (Luxoft USA Inc.), САД (“Луксофт САД”), претпријатие-ќерка што е индиректно во сопственост на ЛГ Холдинг Инк. (Luxoft Holding Inc.) (“Луксофт” или ” Луксофт Холдинг”), што е претпријатие-ќерка на ДХЦ Технолоџи Компани (DXC Technology Company) (“ДХЦ”), планираат да воспостават заедничко вложување

Read More

Известување за концентрација која се однесува на планирано индиректно преземање од страна на ОМВ Актиенгезелшафт Виена Австрија, преку неговата подружница во целосна сопственост ОМВ Рефининг & Маркетинг ГмбХ на поголемиот дел од уделите а со тоа и единствена контрола врз претпријатието Бореалис АГ, Виена, Австрија

Read More

Известување за концентрација која се однесува на стекнување контрола од страна на А1 Словенија, телекомуникациске сторитве д.д. (A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.) врз друштвото Студио Протеус продукција аудио видео касет д.о.о. Постојна (Studio Proteus, produkcija audio video kaset, d.o.o. Postojna) Словенија

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари