Известувања

Известување за концентрација со која МетсоОи (Metso Oyj), со регистрирано седиште на Тоолонлахденкату 2, ФИ-00100, Хелсинки, Финска, стекнува самостојна контрола над МекКлоски Интернешнал Лимитед (McCloskey International Limited), со канцеларија на светско ниво на адреса 1 МекКлоски Роуд Кин, Онтарио, Канада К9Ј 0Г6

Read More

Известување за концентрација со која Србија Бродбенд – Српске кабловске мреже д.о.о. од Република Србија ќе стекне самостојна контрола над Субјект за телекомуникации Чарли + Милан Павловиќ Пр, Рашка од Република Србија и Даниела Павловиќ Пр, Субјект за обезбедување интернет услуги Чарли + Нет Рашка од Република Србија

Read More

Известување за концентрација со која Грацер Векселзајтиге Осигурително Акционерско Друштво со седиште на ул. Херенгасе бр. 18-20 Грац Австрија има намера да се стекне со единствена контрола врз Друштво за осигурување Еуросиг Акционерско Друштво Скопје, со седиште на бул. Партизански одреди бр. 14 објект АУРА бизнис центар Скопје

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари