Известувања

Известување за концентрација со која  Јавно претпријатие за електрична енергија акционерско друштво, Грција ќе стекне контрола над  Енел Грин Пауер Романија Д.О.О., Романија, Е-Дистрибуција Банат А.Д., Романија, Е-Дистрибуција Доброџеа А.Д, Романија, Е-Дистрибуција Мунтениа А.Д., Романија, Енел Енерџи А.Д., Романија, Енел Енерџи Мунтениа А.Д., Романија, Енел Романија А.Д., Романија, Енел EКС Вeј Романија Д.О.О., Романија, Енел EКС Романија Д.О.О, Романија и Енел Трејд Енерџи Д.О.О., Романија

Read More

Известување за концентрација со која Комет Интернационал Холдинг Лтд, Лондон, Англија, ќе стекне директна единствена контрола над Комак Медикал ООД, Софија, Бугарија и индиректна контрола врз нејзините зависни друштва и поврзани компании (предмет бр. 08-60/2023)

Read More

Известување за концентрација со која Филип Спасовски од Република Северна Македонија ќе стекне целосна контрола над Друштво за дистрибуција и производтсво на електрична енергија ЕУРОВИА СОЛАР ДООЕЛ Желино од Република Северна Македонија (предмет бр. 08-49 од 2023 година)

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари