Известувања

Известување за концентрација со која АД за производство на масло БИМАЛ АД Брчко дистрикт БиХ, Босна и Херцеговина стекнува контрола над СПВ, ново друштво кое ќе биде формирано од страна на ДОО Ераковиќ претпријатие за производство, трговија и услуги Бечеј, Србија (предмет бр. 08-65/2021)

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари