Известувања

Известување за концентрација која се однесува на стекнувањето на заедничка контрола од страна на Лихтенштајн Бетајлигунгс ГмбХ , Австрија, Менаџменткомпетенц УБ-Унтернеменсбератунг ГмбХ , Австрија и РГА Бетајлигунгс ГмбХ, Австрија врз друштвото ПВ-Инвест ГмбХ, Австрија (предмет бр. 08-42/2021)

Read More

Известување за концентрација со која Бугарското телекомуникациско друштво (БТЦ) ЕАД Бугарија стекнува контрола над друштвото NET1 ЕЕОД Бугарија и индиректно врз неговото зависно друштво I TV ЕЕОД Бугарија и друштвото КомНет Софија, Бугарија (предмет бр. 08-23/2021)

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари