Најнови објави
Известување во врска со постапката која се води пред КЗК за доделување на државна помош на друштвото ВАБТЕК МЗТ АД СкопјеИзвестување за концентрација со која Мавие Некст ГмбХ, Виена Австрија ќе стекне контрола над Цура Домо Холдинг ГмбХ, Швечат Австрија (предмет бр. 08-101/2024)Склучен меморандум за соработка со Комисијата за хартии од вредностИзвестување за концентрација со која Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акциегезелшафт, Германија ќе стекне самостојна контрола над бизнисот и средствата кои го сочинуваат деловното работење како овластен дилер за моторни возила управувано од страна на Џардин Специјалист Карс Лтд., Обединетото КралствоИзвестување за концентрација која се однесува на стекнување на заедничка контрола од АЛФИ Ренуаблс, управување со алтернативни инвестициски фондови, д.о.о., Словенија и ИВИКОМ Холдинг ГмбХ над друштвата Славонија Пауер д.о.о., Република Хрватска, и Билогора Пауер д.о.о., Република Хрватска

Известувања

Известување за концентрација со која Друштво за трговија и услуги ГРС СОЛАР ДООЕЛ Скопје, Република Северна Македонија ќе стекне единствена контрола над Друштво за производство на лектрична енергија, трговија и услуги МИТ СОЛАР ДООЕЛ Скопје, Република Северна Македонија (предмет бр. 08-175 од 2023 година)

Read More

Известување за концентрација со која СЕЦ ЊУГЕЈТ С.п.А. Милано, Италија, Г-дин Томас Варвитсиотис од Атина, Грција и Г-дин Јоанис Олимпиос од Атина, Грција,  имаат намера да стекнат заедничка контрола директно над В+О АДВЕРТИСИНГ КОНСАЛТИНГ СОЦИЕТЕ АНОНИМЕ Атина, Грција и В+О ИНТЕРНАТИОНАЛ СОЦИЕТЕ Атина, Грција (предмет бр. 08-172/2023)

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари