Известувања

Известување за концентрација која се однесува на стекнувањето самостојна контрола од страна на друштвото Јунајтед Медиа С.а.р.л., со регистрирано седиште на адреса Булевар Пјер Фриден 43, Л – 1543, Луксембург, над трговското друштво Весник Телеграф ЕООД, со регистрирано седиште на адреса Цариградско Шосе, 6ти спрат, 1784, Софија, Бугарија. (предмет бр. 08-9/2021)

Read More

Известување за концентрација со која Месер Медикал Хоумкеар Холдинг ГмбХ Сојузна Република Германија стекнува контрола над Ханс Милер ХМП Медицинтехник Гмбх Сојузна Република Германија и Ханс Милер медицинише унд технише гасе Сојузна Република Германија (предмет бр. 08-104/2020)

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари