Најнови објави
Известување за концентрација која се однесува на стекнување единствена контрола од страна на Дијагностички центар Вила Богатин д.о.о. Блед, Словенија над НЕУРОЕДИНА, здравствена дејност д.о.о. Ново место, Словенија (предмет бр. 08-86/2021)Известување за концентрација со која Еврохолд Бугарија АД Софија, Бугарија, преку неговата фирма ќерка Истерн Еуропеан Електрик Компани Б.В. Амстердам Холандија, има намера да стекне контрола над ЧЕЗ Бугарија ЕАД; ЧЕЗ Разпределение Бугарија, АД ЧЕЗ Електро Бугарија, АД ЧЕЗ Трејд ЕАД, Фри Енерџи Продџкт Орешец ЕАД и Бара Груп ЕООД, Софија Бугарија (предмет бр. 08-85/2021)Известување за концентрација со која Телемах Хрватска д.о.о. за телекомуникациски услуги, Хрватска ќе стекне самостојна контрола над ОТ-Оптима Телеком д.д. за телекомункации, Хрватска (предмет бр. 08-84/2021)Известување за концентрација помеѓу Ц.И.А.К. АУТО д.о.о., Хрватска и Лукена Автоделови Експорт Импорт д.о.о., Северна МакедонијаИзвестување за концентрација која се однесува на стекнување заедничка контрола од страна на Дијагностички центар Вила Богатин д.о.о., Блед, Словенија и АЛФИ ПЕ д.о.о. специјализиран инвестициски фонд к.д. Љубљана, Словенија над МДТ&Т ДРУШТВО ЗА МЕДИЦИНСКА ДИЈАГНОСТИКА, ТЕРАПИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА Д.О.О., Марибор, Словенија, со зависното друштво ШУБИЦ-ДИАБЕТОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА Д.О.О., Марибор, Словенија (предмет бр. 08-79/2021)

Насоки и брошури

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари