Најнови објави
Известување за концентрација која се однесува на стекнување единствена контрола од страна на Дијагностички центар Вила Богатин д.о.о. Блед, Словенија над НЕУРОЕДИНА, здравствена дејност д.о.о. Ново место, Словенија (предмет бр. 08-86/2021)Известување за концентрација со која Еврохолд Бугарија АД Софија, Бугарија, преку неговата фирма ќерка Истерн Еуропеан Електрик Компани Б.В. Амстердам Холандија, има намера да стекне контрола над ЧЕЗ Бугарија ЕАД; ЧЕЗ Разпределение Бугарија, АД ЧЕЗ Електро Бугарија, АД ЧЕЗ Трејд ЕАД, Фри Енерџи Продџкт Орешец ЕАД и Бара Груп ЕООД, Софија Бугарија (предмет бр. 08-85/2021)Известување за концентрација со која Телемах Хрватска д.о.о. за телекомуникациски услуги, Хрватска ќе стекне самостојна контрола над ОТ-Оптима Телеком д.д. за телекомункации, Хрватска (предмет бр. 08-84/2021)Известување за концентрација помеѓу Ц.И.А.К. АУТО д.о.о., Хрватска и Лукена Автоделови Експорт Импорт д.о.о., Северна МакедонијаИзвестување за концентрација која се однесува на стекнување заедничка контрола од страна на Дијагностички центар Вила Богатин д.о.о., Блед, Словенија и АЛФИ ПЕ д.о.о. специјализиран инвестициски фонд к.д. Љубљана, Словенија над МДТ&Т ДРУШТВО ЗА МЕДИЦИНСКА ДИЈАГНОСТИКА, ТЕРАПИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА Д.О.О., Марибор, Словенија, со зависното друштво ШУБИЦ-ДИАБЕТОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА Д.О.О., Марибор, Словенија (предмет бр. 08-79/2021)

Активности

Седница на Комисијата за заштита на конкуренцијата на 08.10.2015

На 08.10.2015 се одржа Седница на Комисијата за заштита на конкуренцијата на чиј дневен ред беше: 1. Разгледување и усвојување на предлог Решение со кое Комисијата за заштита на конкуренцијата доделената државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги ВИСТЕОН ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Бунарџик“ Бунарџик, Општина Илинден, Република Македонија, во периодот од 27.08.2008 година до 26.11.2009 година, ја оцени како некомпатибилна со Законот за државната помош (“Службен весник на Република Македонија” бр.24/03, 70/06 и…

Read More

Седница на Комисијата за заштита на конкуренцијата на 05.10.2015

На 05.10.2015 година се одржа Седница на Комисијата за заштита на конкуренцијата на чиј дневен ред беа следните решенија:  1. Разгледување и усвојување на решение за злоупотреба на доминантната позиција на Јавното претпријатие Комуналец Битола. 2. Разгледување и усвојување на решение за концентрација помеѓу ЕКСОР С.п.А., со седиште на 250 Виа Ница, 10126 Торино, Италија, и ПартнерРе Лтд. со седиште на Валесли Хаус Саут, 90 Питс Бај Роуд, Пемброук НМ08, Бермуда.  3. Разгледување и усвојување на решение за концентрација помеѓу…

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари