Најнови објави
Известување за концентрација со која Пословни систем Меркатор д.о.о., Словенијаќе стекне самостојна контрола над ЕНГРОТУШ претпријатие за трговија, д.о.о.,СловенијаИзвестување за концентрација со која НЛБ Склади, управување со средства, д.о.о. Словенија стекнува контрола над ГЕНЕРАЛИ ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје Северна МакедонијаИзвестување за концентрација со која Даимлер Трак АГ, Германија, Електрифајд Пауер Холдко ЛЛЦ и ПАККАР Инц, Соединетите Американски Држави ќе стекнат заедничка контрола над претпријатие кое ќе биде основано во Соединетите Американски Држави и ќе биде активно во производството на литиум-јонски, батериски ќелии за примарна употреба во специфични класи на комерцијални возила и апликации за стационарно складирање енергија (предмет бр. 08-166 од 2023 година)Известување за концентрација со која Сцхвварз Невв Вентурес ГмбХ, Германија и РВИ Вентуре ГмбХ, Германија стекнуваат заедничка контрола над Рогон Тецхологиес ГмбХ, Германија (предмет бр. 08-160/2023)Известување за концентрација со која  КВАНТОКС ТЕХНОЛОЏИ ДОО ЧАЧАК, Србија ќе стекне контрола над  Друштво за услуги КВАНТОКС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје, Република Северна Македонија

Новости

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари