Концентрација која се однесува на стекнувањето на заедничка контрола од страна на Лихтенштајн Бетајлигунгс ГмбХ Виена, Австрија, Менаџменткомпетенц УБ-Унтернеменсбератунг ГмбХ Австрија и РГА Бетајлигунгс ГмбХ Австрија врз друштвото ПВ-Инвест ГмбХ Австрија

Read More

Концентрација со која Бугарското телекомуникациско друштво ЕАД Бугарија Софија, Бугарија стекнува контрола над друштвото NET1 ЕЕОД Бугарија Софија, Бугарија и индиректно врз неговото зависно друштво I TV ЕЕОД Бугарија Софија, Бугарија и друштвото КомНет Софија, Софија, Бугарија

Read More

Kонцентрација со која А1 Телеком Австрија АГ, со регистрирано седиште на адреса на Ласалерштрасе 9, 1020 Виена, Австрија, ќе стекне контрола над дел од работењето на НТТ Австрија ГМБХ Виена, Австрија, со регистрирано седиште на адреса Австрија Кампус 3, Јаков-Линд Штрасе 5/4 ОГ, 1020 Виена, Австрија.

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари