Концентрација која се однесува на стекнувањето на заедничка контрола од страна на Лихтенштајн Бетајлигунгс ГмбХ Виена, Австрија, Менаџменткомпетенц УБ-Унтернеменсбератунг ГмбХ Австрија и РГА Бетајлигунгс ГмбХ Австрија врз друштвото ПВ-Инвест ГмбХ Австрија

Read More

Концентрација со која Бугарското телекомуникациско друштво ЕАД Бугарија Софија, Бугарија стекнува контрола над друштвото NET1 ЕЕОД Бугарија Софија, Бугарија и индиректно врз неговото зависно друштво I TV ЕЕОД Бугарија Софија, Бугарија и друштвото КомНет Софија, Софија, Бугарија

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари