Најнови објави
Известување за концентрација со која ALFI DIY CEE, Алтернативни инвестицијски склад, Словенија и АЛФИ М1, наменска дружба за инвестиције, д.о.о., Словенија стекнуваат единствена контрола над МЕРКУР трговина д.о.о., Словенија (предмет бр. 08-15/2022)Известување за концентрација со која Ерсте Банк Унгарија Зрт., Унгарија ќе стекне контрола над Комерцбанк Унгарија Зрт., УнгаријаИзвестување за концентрација со која Србија Бродбенд – Српске кабловске мреже д.о.о. Белград, Република Србија стекнува самостојна контрола над дел од работењето на друштвото Поларис Медиа д.о.о. Ниш, Република Србија (предмет бр. 08-143/2021)Известување за концентрација со која Телемах, широкопојасна комуникација, д.о.о., Словенија стекнува самостојна контрола над трговското друштво КАБЕЛСКО РАЗДЕЛИЛНИ СИСТЕМ, друштво за дистрибуција на ТВ и радио програми, д.о.о., Словенија (предмет бр. 08-7/2022)Известување за концентрација со која Даимлер Трак АГ, Германија, ТРАТОН СЕ Германија и АКЦИЕБОЛАГЕТ ВОЛВО (ПУБЛ) Шведска ќе основаат заедничко вложување

Концентрацијата со која Дискавери, Инк. глобална медиумска компанија, САД ќе стекне самостојна контрола над деловниот потфат, работењето, средствата и обврските кои го сочинуваат ВорнерМедиа сегментот од АТ&Т,Инк, американски мултинационален конгломерат и холдинг компанија, Тексас.

Read More

Концентрација која се однесува на стекнување на директна единствена контрола од страна на Агри Европа Кипар Лимитид, Лимасол, Кипар, АИК Банка а.д. Белград, Србија и Горењска Банка д.д. Крањ Словенија врз Сбербанк д.д. Загреб, Хрватска, Сбербанк БХ д.д. Сараево, Босна и Херцеговина, Сбербанк а.д. Бања Лука, Босна и Херцеговина, Сбербанк Магјарорсзаг Зрт. Будимпешта, Унгарија, Сбербанк Србија а.д. Белград, Србија и Сбербанк банка д.д. Љубљана, Словенија

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари