Најнови објави
Известување за концентрација со која Ческа спорителна, а.д. Чешка Република стекнува единствена контрола врз деловното претпријатие, што вклучува кредитно портфолио и поврзани средства и обврски на Сбербанк ЦЗ, а.д. во ликвидација, Чешка Република (предмет бр. 08-155/2022)Склучени меморандуми за соработка со Грузиската Национална Конкурентска Управа и со Литванскиот Совет за конкуренцијаИзвестување за концентрација со која МЕРКАТОР-ЦГ Д.О.О. Подгорица, Црна Гора, ќе стекне контрола над малопродажниот бизнис на ФРАНЦА МАРКЕТИ ДОО Бијело Поље, Црна Гора (предмет бр. 08-150/2022)Известување за концентрација со која АЛФИ ПЕ д.о.о. специјален инвестициски фонд к.д., Словенија преку АЛПЕ В, друштво за инвестиции, д.о.о., Словенија стекнува контрола над ЗВЦ ЛИПЕЈ-ШЕРБЕЦ д.о.о. Приватен ветеринарен центар, Словенија (предмет бр. 08-148/2022)Известување за концентрација помеѓу В.А.Г. пејмент солушенс а.с. Чешка и Група Инело С.А. Полска (предмет бр. 08-149/2022)

Концентрацијата со која АЛФИ, управување со алтернативни инвестициски фондови, д.о.о, Словенија има намера да стекне самостојна контрола над друштвото СПОРТИНА, надворешна и внатрешна трговија на големо и мало, производство, застапување, посредување и организација, Блед, д.о.о.

Read More

Концентрацијата со која Друштвото за одгледување, пост бербени активности, откуп и трговија на лешник СОКОТЕРА ДООЕЛ Битола, Република Северна Македонија ќе стекне контрола над Друштво за земјоделско производство ДУШАН ЌИРИЌ ДООЕЛ Росоман, Република Северна Македонијa

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари