Најнови објави
Известување за концентрација со која Цинесите Медиа Холдингс Лимитед Лондон, Обединетото Кралство, ќе стекне контрола над Друштво за филмска продукција ФХ3Х Цинесите ДОО Скопје, Република Северна Македонија (предмет бр. 08-19/2022)Kонцентрација со која ВЕТЕРИНАРНА БОЛНИЦА СЛОВЕНСКА БИСТРИЦА д.о.о. Словенија ќе стекне контрола над КЛИНИКА ЗА МАЛЕ ЖИВАЛЕ МАРИБОР, Словенија (предмет бр. 08-21 од 2022 година)Kонцентрација со која ВЕТЕРИНАРНА БОЛНИЦА СЛОВЕНСКА БИСТРИЦА д.о.о. Словенија ќе стекне контрола над ВЕТЕРИНАРНА БОЛНИЦА И АПТЕКАРСКА СТАНИЦА ЛЕНАРТ д.о.о. од Словенија (предмет бр. 08-22 од 2022 година)Kонцентрација со која АЛФИ ПЕ д.о.о. специјализиран инвестициски фонд к.д, Словенија ќе стекне контрола над ВЕТЕРИНАРСКА ПОСТАЈА ШМАРЈЕ ПРИ ЈЕЛШАХ д.о.о. Словенија (предмет бр. 08-20 од 2022 година)Kонцентрација со која АЛФИ ПЕ д.о.о. специјализиран инвестициски фонд к.д, Словенија ќе стекне контрола над ВЕТЕРИНАРНА БОЛНИЦА СЛОВЕНСКА БИСТРИЦА д.о.о., Словенија

Oдлуки во прекршочна постапка

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари