САБИК Интернешнал Холдингс Б.В., Холандија стекнува контрола над СД Друштво за управување мбХ, Германија, СД Инвестициско друштво, Германија и СД Друштво за продажба на лиценци Ко. КГ, Германија како и над сите нивни зависни друштва JBCC Холдинг Компани Инк., САД и Сајентифик Дизајн Компани Инк, САД

Read More

Концентрација со која Општа кредитна банка а.д. Братислава, Словачка, Словачка штедилница а.д. Братислава, Словачка, Татра банка а.д., Словачка, 365.банк, а.д., Словачка и Чехословачка комерцијална банка, а.д. Братислава Словачка основаат заедничко вложување Монилоги с.р.о, Братислава Словачка

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари