Најнови објави
Известување за концентрација со која Васс Консулториа де Системас, С.Л. Шпанија стекнува единствена контрола над Инсајд Груп АГ Швајцарија и индиректно врз УАН ИНСАЈД МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје (предмет бр. 08-82/2022)Известување за концентрација со која МКГ Проперс Лтд од Кипар и Александар недвижности Савудрија д.о.о. од Република Хрватска ќе формираат заедничко вложување (предмет бр. 08-81 од 2022 година)Известување за концентрација со која Словенија Бродбенд С.а.р.л, Луксембург, ќе стекне самостојна директна контрола над друштвото Тотална телевизија д.о.о., Хрватска (предмет бр. 08-79/2022)Известување за концентрација со која НеоГамес С.А.Луксембург, ќе стекне контрола над Аспајр Глобал Плц.Малта(предмет бр. 08-83/2022)Известување за концентрација со која БАУМИТ ГМБХ Германија со седиште на Рекенберг 12, 87541 Бад Хинделанг Германија стекнува контрола над САКРЕТ ТРОКЕНБАУШТОФЕ ДР. АРНОЛД ШЕФЕР ГМБХ Германија со седиште на Остерхагенер 2, 37424 Бад Лаутерберг на Харц, Германија, по пат на стекнување на акции.

Концентрацијата со која Дискавери, Инк. глобална медиумска компанија, САД ќе стекне самостојна контрола над деловниот потфат, работењето, средствата и обврските кои го сочинуваат ВорнерМедиа сегментот од АТ&Т,Инк, американски мултинационален конгломерат и холдинг компанија, Тексас.

Read More

Концентрација која се однесува на стекнување на директна единствена контрола од страна на Агри Европа Кипар Лимитид, Лимасол, Кипар, АИК Банка а.д. Белград, Србија и Горењска Банка д.д. Крањ Словенија врз Сбербанк д.д. Загреб, Хрватска, Сбербанк БХ д.д. Сараево, Босна и Херцеговина, Сбербанк а.д. Бања Лука, Босна и Херцеговина, Сбербанк Магјарорсзаг Зрт. Будимпешта, Унгарија, Сбербанк Србија а.д. Белград, Србија и Сбербанк банка д.д. Љубљана, Словенија

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари