Најнови објави
Известување за концентрација за стекнување на заедничка контрола од ППЦ РЕНЕВАБЛЕС С.А. Грција и ГЕОЕНЕРГИ АЕГЕАН С.М.С.А Грција над ГЕОТХЕРМАЛ ТАРГЕТ ТУ II СИНГЛ МЕМБЕР С.А ГрцијаИзвестување за концентрација помеѓу Нестле С.А., Швајцарија и Баунтифул Компани, САД (предмет бр. 08-63/2021)Известување за концентрација со која Интеренерго, енергетски инженеринг, д.о.о. Словенија ќе стекне самостојна контрола над Друштво за производство на електрична енергија ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ ДОО увоз-извоз Гевгелија, Република Северна МакедонијаИзвестување за концентрација со која БП Еуропа СЕ, Германија ќе стекне заедничка контрола над Дигитал Чарџинг Солушнс ГмбХ Германија , заедно со BMW, Германија и Daimler, ГерманијаИзвестување за концентрација со која Бугарското телекомуникациско друштво (БТЦ) ЕАД Бугарија стекнува единствена контрола над друштвата Нетворкс – Бугарија ЕООД Бугарија, ТВН Дистрибушн Бугарија ЕООД Бугарија и Телко Инфраструкчрс ЕООД Бугарија (предмет бр. 08-61/2021)

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари