Најнови објави
Известување за концентрација со која Телеком Србија акционерско друштво Белград, Република Србија ќе стекне поединечна контрола над Теледирект Доо Белград, Република СрбијаИзвестување за концентрација со која Перутнина Птуј д.о.о. Словенија и БАЛФИН – Балкан Фајнанс Инвестмент Груп сх.п.к. Албанија формираат целосно функционално заедничко вложување (предмет бр. 08-42/2024)Известување за концентрација која се однесува на создавање на целосно функционално заедничко вложување помеѓу Хајнеман Африка ГмбХ, Германија, Џорданијан Дјути Фри Шопс Компани, Јордан и Араб Суплај & Трејдинг Ко., Кралство Саудиска Арабија (предмет бр. 08-25 од 2024 година)Известување за концентрација со која ТЕЛЕКАБЕЛ ДООЕЛ Штип ќе стекне контрола над ТРД ИНФЕЛ – КТВ Охрид ДОО (предмет бр. 08-39/2024)Годишен извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2023 година

ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

Комисијата за заштита на конкуренцијата ја препознава важноста на приватноста и затоа обезбедува заштита на личните податоци добиени по било кој основ а кој автоматски или рачно се обработуваат при користење на било кои услуги од Комисијата.

Политиката за приватност на Комисијата за заштита на конкуренцијата е заснована врз Законот за заштита на лични податоци.

Комисијата за заштита на конкуренцијата ги превзема пропишаните технички и организациски мерки за заштита на личните податоци во текот на своето работење.

Доколку Комисијата за заштита на конкуренцијата разменува податоци со трети лица (други државни и јавни  институции и органи, правосудни органи и субјекти кои имаат законски основ да користат податоци од Комисијата за заштита на конкуренцијата) , тоа се прави исклучиво за остварување на законски утврдените надлежности.

При секоја посета на веб стрницата, на Вашиот компјутер се запишуваат колачиња за кои Комисијата за заштита на конкуренцијата има посебна политика и која можете да ја најдете на линкот : Политика за користење на колачиња

Внимателно прoчитајте ја оваа Политка на приватност. Вашето користење на веб-страната kzk.gov.mk значи прифаќање на оваа Политика на приватност.

Доколу не се согласувате со условите наведени во оваа Политика на приватност, Ве молиме не ја користете веб-страната на Комисијата за заштита на конкуренцијата.

Оваа Политика на приватност не се однесува  на веб страни кои сте ги посетиле преку некој од линковите (надворечни линкови-трети страни) поставени на нашата веб страна.

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари