I përzier

Vladimir Naumovski

Të dhënat personale: Emri: Vladimir Naumovski Datëlindja: 03 shkurt 1955 Vendlindja : Shkup Arsimimi: Diplomoi  në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodij” në Shkup. Magjistraturën  e kreu në Fakultetin Ekonomik, drejtimi: Ekonomia monetare, në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodij” në Shkup. Doktoroi  në shkencat  ekonomike në Qendrën Evropiane për Paqe dhe Zhvillim – “Universiteti i Paqes i Kombeve të Bashkuara” në Beograd. Përvoja profesionale: Udhëheqës financiar në  Agroprodukt nga 2 dhjetori 1985 deri më 31 dhjetor 1989.…

Read More

Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës
Rr. Shën Kirili dhe Metodi nr. 54 (kati i 6) 1000 Shkup Republika e Maqedonisë së Veriut


Personi për komunikim me qytetarët me aftësi të kufizuara
Sali Ljamali