Dimitrija Vrevezoski- Kryetar i Komisionit

This image has an empty alt attribute; its file name is DV.jpg

Te dhëna Personale:

Emri: Dimitrija Vrevezoski

Ditëlindja: 14 shtator 1957

Vendlindja: Skrebatno, Ohër

Arsimimi:

 1. Diplomoi në Fakultetin Juridik në Universitetin “Shën. Kirili dhe Metodi” në Shkup.
 2. Provimin e Jurisprudencës në Shkup.

Përvojë profesionale:

 1. Ndihmës udhëheqës  i Sektorit për  Çështje të Përgjithshme 2014-2017.
 2. Udhëheqës i Sektorit për Çështje të përgjithshme dhe Juridike 2013-2014 
 3. Sekretar i Komunës së Ohrit 2005-2013.
 4. Zyra e Avokatisë 2000-2005.
 5. Deputet i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë 1994-1998.
 6. Udhëheqës i Fondit për zhvillim komunal dhe rrugë në Komunën e Ohrit 1990-1996.
 7. Udhëheqës i Shërbimit Juridik SIZ për rregullim komunal dhe SIZ për rrugë – Ohër 1986-1990.
 8. Referent për punë juridike në NP Vodovod – Ohër 1981-1986.

Gjuhët:

 • Gjuhë amtare: Maqedonisht

Gjuhë të tjera:

 • Anglisht
 • Rusisht