Të dhënat personale:

Emri: Vladimir Naumovski

Datëlindja: 03 shkurt 1955

Vendlindja : Shkup

Arsimimi:

 1. Diplomoi  në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodij” në Shkup.
 2. Magjistraturën  e kreu në Fakultetin Ekonomik, drejtimi: Ekonomia monetare, në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodij” në Shkup.
 3. Doktoroi  në shkencat  ekonomike në Qendrën Evropiane për Paqe dhe Zhvillim – “Universiteti i Paqes i Kombeve të Bashkuara” në Beograd.

Përvoja profesionale:

 1. Udhëheqës financiar në  Agroprodukt nga 2 dhjetori 1985 deri më 31 dhjetor 1989.
 2. Pronar dhe Drejtor i parë i Kursimores    “Mladinec “nga 1 shkurti 1991 deri 22 shkurt 1996.
 3. Ministër i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë nga 23 shkurti 1996 deri më 1 nëntor 1998.
 4. Drejtor Gjeneral  në Bankën e Maqedonisë për Mbështetje Zhvillimore nga 2 nëntori i vitit 1998 deri më 14 mars 2004.
 5. Drejtor në Drejtorinë e Zbulimit  Financiar në Ministrinë e Financave nga 15 mars 2004 deri më 29 gusht 2007.
 6. Këshilltar në Shoqërinë Financiare “Mladinec” nga data 1 shtator 2007 deri /.

Gjuhët:

 • Gjuhë amtare: Maqedonisht

Gjuhë të tjera:

 • Anglisht
 • Frëngjisht
 • Rumanisht   
 • Vllahe