Njoftime për përqendrimet

Njoftim për përqendrim me të cilin Daimler Trak AG, Gjermani, Elektrifajd Pauer Holdko LLC dhe PAKKAR Inc., Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të fitojnë kontroll të përbashkët të një kompanie që do të themelohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe do të jetë aktive në prodhimin e litium-jonit, qelizave të baterisë për përdorim parësor në klasa specifike të automjeteve komerciale dhe aplikacioneve për ruajtjen e energjisë stacionare(lënda nr. 08-166 /2023)

Read More

Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës
Rr. Shën Kirili dhe Metodi nr. 54 (kati i 6) 1000 Shkup Republika e Maqedonisë së Veriut


Personi për komunikim me qytetarët me aftësi të kufizuara
Sali Ljamali