Njoftime për përqendrimet

Njoftim i përqendrimit me të cilin Shoqëria aksionare e ndërmarrjes publike për energji elektrike, Greqi do të fitoj kontrollin mbi Enel Grin Pouer Romania D.O.O., Rumani, E-Distribucija Banat A.D., Rumani, E-Distribucija Dobroxhea A.D. Rumani, E-Distribucija Muntenia A.D., Rumani, Enel Enerxhi A.D., Rumani, Enel Enerxhi Muntenia A.D., Rumani, Enel Romania A.D., Rumani, Enel EKS Vej Romania D.O.O., Rumani, Enel EKS Romania D.O.O., Rumani dhe Enel Trejd Enerxhi D.O.O., Rumani (lënda nr. 08-62/2023)

Read More

Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës
Rr. Shën Kirili dhe Metodi nr. 54 (kati i 6) 1000 Shkup Republika e Maqedonisë së Veriut


Personi për komunikim me qytetarët me aftësi të kufizuara
Sali Ljamali