Njoftime për shtyp

,,Seminari për përcaktimin e tregut relevant” Budapest, R. Hungarisë, 07-09.03.2017

Në periudhën prej 07-09.03.2017, në Budapest, Republika e Hungarisë u mbajt ,,Seminari për përcaktimin e tregut relevant”, në organizim të OECD-së- Qendra Rajonale për Konkurrencë në Budapest, në kuadër të programit të rregullt të Qendrës. Ky seminar ishte edhe një rast për trajnimin e mëtejshëm të përfaqësuesve të Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës të Republikës së Maqedonisë. Qëllimi i seminarit ishte trajnimi i avancuar i përfaqësuesve të autoriteteve të ndryshme të konkurrencës për përcaktimin e tregut relevant, si një fazë…

Read More

Dita e konkurrencës,, “Sfidat në zbatimin e politikës për mbrojtjen e konkurrencës në rrugën e BE-së”, Beograd, Serbi, 7 prill, 2017

Konferenca u organizua nga Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës së Republikës së Serbisë me rastin e Ditës së konkurrencës dhe 11 vjetorit të ekzistimit dhe punës së Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës të Republikës së Serbisë. Tema e konferencës ishte “Sfidat në zbatimin e politikës për mbrojtjen e konkurrencës në rrugën e BE-së,” gjegjësisht pozita e organeve kombëtare për mbrojtjen e konkurrencës pas hyrjes në BE. Kryetari i Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës Bllagoj Çurlinov mori pjesë në këtë konferencë…

Read More

Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës
Rr. Shën Kirili dhe Metodi nr. 54 (kati i 6) 1000 Shkup Republika e Maqedonisë së Veriut


Personi për komunikim me qytetarët me aftësi të kufizuara
Sali Ljamali