Më 08.10.2015 u mbajt Seanca e Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës ku si rend i ditës ishte: 1. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim vendimit në të cilën Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës dhënien e ndihmës shtetërore Shoqërisë për prodhim VISTEON ELEKTRONIKS MAKEDONIJA SHPKNJP Shkup, me seli në rr. ,,Bunarxhik” bunarxhik, Komuna e Ilindenit, Republika e Maqedonisë, në periudhën prej 27.08.2008 deri 26.11.2009, e ka cilësuar si jo kompatibile me Ligjin e Ndihmës Shtetërore (,, Gazeta Zyrtare” e Republikës së Maqedonisë…