Најнови објави
Известување за концентрација со која НЛБ Склади, управување со средства, д.о.о. Словенија стекнува контрола над ГЕНЕРАЛИ ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје Северна МакедонијаИзвестување за концентрација со која Даимлер Трак АГ, Германија, Електрифајд Пауер Холдко ЛЛЦ и ПАККАР Инц, Соединетите Американски Држави ќе стекнат заедничка контрола над претпријатие кое ќе биде основано во Соединетите Американски Држави и ќе биде активно во производството на литиум-јонски, батериски ќелии за примарна употреба во специфични класи на комерцијални возила и апликации за стационарно складирање енергија (предмет бр. 08-166 од 2023 година)Известување за концентрација со која Сцхвварз Невв Вентурес ГмбХ, Германија и РВИ Вентуре ГмбХ, Германија стекнуваат заедничка контрола над Рогон Тецхологиес ГмбХ, Германија (предмет бр. 08-160/2023)Известување за концентрација со која  КВАНТОКС ТЕХНОЛОЏИ ДОО ЧАЧАК, Србија ќе стекне контрола над  Друштво за услуги КВАНТОКС ТЕХНОЛОЏИ ДООЕЛ Скопје, Република Северна МакедонијаИзвестување за концентрација со која АЛФИ Ренуаблс, управување со алтернативни инвестициски фондови, д.о.о. од Словенија и МК Грин Енерџи ЛТД од Република Кипар ќе стекнат заедничка контрола над друштвата Сантастик Оне д.о.о. Београд, Република Србија и Сантастик Ту д.о.о. Београд, Република Србија (предмет бр. 08-165 од 2023 година)

Активности

Седница на Комисијата за заштита на конкуренцијата на 08.10.2015

На 08.10.2015 се одржа Седница на Комисијата за заштита на конкуренцијата на чиј дневен ред беше: 1. Разгледување и усвојување на предлог Решение со кое Комисијата за заштита на конкуренцијата доделената државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги ВИСТЕОН ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Бунарџик“ Бунарџик, Општина Илинден, Република Македонија, во периодот од 27.08.2008 година до 26.11.2009 година, ја оцени како некомпатибилна со Законот за државната помош (“Службен весник на Република Македонија” бр.24/03, 70/06 и…

Read More

Седница на Комисијата за заштита на конкуренцијата на 05.10.2015

На 05.10.2015 година се одржа Седница на Комисијата за заштита на конкуренцијата на чиј дневен ред беа следните решенија:  1. Разгледување и усвојување на решение за злоупотреба на доминантната позиција на Јавното претпријатие Комуналец Битола. 2. Разгледување и усвојување на решение за концентрација помеѓу ЕКСОР С.п.А., со седиште на 250 Виа Ница, 10126 Торино, Италија, и ПартнерРе Лтд. со седиште на Валесли Хаус Саут, 90 Питс Бај Роуд, Пемброук НМ08, Бермуда.  3. Разгледување и усвојување на решение за концентрација помеѓу…

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари