Известувања

Известување за концентрација со која Ренафла ИПП од Австрија, Соларпро Технолоџи АД од Бугарија и Реналфа АД од Бугарија ќе се стекнат со портфолио за производство и тргување со електрична енергија на Групација Алпик од Бугарија (предмет бр. 08-65 од 2023 година)

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари