Најнови објави
Известување за концентрација со која Салус, Љубљана, д.д Словенија ќе стекне единствена контрола над МЕДИТРЕЈД, Друштво за надворешна и внатрешна трговија д.оо од СловенијаИзвестување за концентрација со која ДОЛИТ ИНВЕСТМЕНТС А.Д.., Грција ќе стекне контрола над ПАВЛИДИС А.Д. МЕРМЕР – ГРАНИТ, ГрцијаГодишен извештај за слободен пристап до информации од јавен карактерИзвестување за концентрација со која АЛФИ ПЕ, управување со алтернативни инвестициски фондови д.о.о., Словенија стекнува контрола над Џенерали Инвестментс ГП1, друштво за инвестиции д.о.о., Словенија и Џенерали Инвестментс ГП2, друштво за инвестиции д.о.о., Словенија како и купување на капитално вложување на командиторот Џенерали Инвестментс друштво за управување д.о.о., СловенијаИзвестување за концентрација со која ЕЛКЕМ АСА, Норвешка преку Елкем Карбон АС, Норвешка ќе стекне единствена контрола над ВУМ а.д., Република Словачка

Известувања

Известување за концентрација со која АЛФИ ПЕ, управување со алтернативни инвестициски фондови д.о.о., Словенија стекнува контрола над Џенерали Инвестментс ГП1, друштво за инвестиции д.о.о., Словенија и Џенерали Инвестментс ГП2, друштво за инвестиции д.о.о., Словенија како и купување на капитално вложување на командиторот Џенерали Инвестментс друштво за управување д.о.о., Словенија

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари