Концентрацијата со која Џенертелајф С.п.А. , Италија; Женерали Вие С.А., Франција; Џенерали Италија С.п.А., Италија; Генерали Дојчланд АГ, Германија; Алеанца Асикурациони С.п.А., Италија и Мунхенер Рукферзихерунгс-Гезелшафт Акциенхезелшафт ин Мунхен, Германија ќе стекнат заедничка контрола над Саксон Ленд Б.В., Холандија

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари