Најнови објави
Известување за концентрација со која Хамбургер Рисајклинг Груп ГмбХ, Австрија ќе стекне директна контрола над Еурокарт С.Р.Л., ИталијаИзвестување за концентрација со која ПроФарма Груп Холандија Б.В, Холандија, ќе стекне единствена контрола над Клинрес Фармација д.о.о., Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина, Албанија, Бугарија, Грузија и Романија (предмет бр. 08-136/2023)Известување за концентрација со која  физичкото лице Арифи Селаудин, Кичево ќе стекне контрола над Мелничко пекарската индустрија Жито Караорман АД КичевоИзвестување за концентрација со која г. Дирк Хофман (Mr. Dirk Hoffman), германски државјанин ќе стекне контрола над ЕВТ Трак & Трејлер Ханделс ГмбХ, Австрија и ЕВТ Иммобилиен ГмбХ, АвстријаИзвестување за концентрација со која Arena Channels Group ДОО Брлград, Србија ќе стекне контрола над Arena sport ДОО Љубљана Словенија

Заштитено внатрешно пријавување

Заштитено внатрешно пријавување – Заштита на укажувачи Согласно со член 2 став (1) и член 3 од Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор, за овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно и заштитено надворешно пријавување во Комисијата за заштита на конкуренцијата е назначено лицето: Маја Стоиманова Ристовска – Раководител на одделениеКомисија за заштита на конкуренцијатаБул. Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат)1000 Скопје, Република Северна Македонија  телефон:  +389 2 3298 666e-mail: kzk@kzk.gov.mk Закон за заштита на укажувачи Правилник за заштитено внатрешно пријавување во…

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари