Најнови објави
Известување за концентрација со која Ерсте Банк Унгарија Зрт., Унгарија ќе стекне контрола над Комерцбанк Унгарија Зрт., УнгаријаИзвестување за концентрација со која Србија Бродбенд – Српске кабловске мреже д.о.о. Белград, Република Србија стекнува самостојна контрола над дел од работењето на друштвото Поларис Медиа д.о.о. Ниш, Република Србија (предмет бр. 08-143/2021)Известување за концентрација со која Телемах, широкопојасна комуникација, д.о.о., Словенија стекнува самостојна контрола над трговското друштво КАБЕЛСКО РАЗДЕЛИЛНИ СИСТЕМ, друштво за дистрибуција на ТВ и радио програми, д.о.о., Словенија (предмет бр. 08-7/2022)Известување за концентрација со која Даимлер Трак АГ, Германија, ТРАТОН СЕ Германија и АКЦИЕБОЛАГЕТ ВОЛВО (ПУБЛ) Шведска ќе основаат заедничко вложувањеИзвестување за концентрација со која ДГЛ ИНТЕРНАТИОНАЛ (УК) ЛТД, Англија ќе стекне контрола над ДП ЈУБ д.д., Словенија (предмет бр. 08-137/2021)

Одлуки/Акти на КЗК

Решение бр. 10-67 од 10.12.2020 година во врска со мерките содржани во конкурсот на Министерството за образование и наука за доделување стипендија ,,Борис Трајковски” за студии од втор циклус за извршната МБА Програма на Универзитетот Шефилд од Солун за академската 2020/2021

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари