Најнови објави
Концентрацијата со која Друштво за трговија и услуги ГРС СОЛАР ДООЕЛ Скопје ќе стекне единствена контрола над Друштво за производство на електрична енергија, трговија и услуги МИТ СОЛАР ДООЕЛ СкопјеИзвестување за концентрација со која КОНЧАР – Улагања д.о.о. за деловни услуги  Загреб, Хрватска ќе стекне единствена контрола над Напредна енергетска рјешења д.о.о. Загреб Хрватска (предмет бр. 08-49/2024)Известување за концентрација со која Телеком Србија акционерско друштво Белград, Република Србија ќе стекне поединечна контрола над Теледирект Доо Белград, Република СрбијаИзвестување за концентрација со која Перутнина Птуј д.о.о. Словенија и БАЛФИН – Балкан Фајнанс Инвестмент Груп сх.п.к. Албанија формираат целосно функционално заедничко вложување (предмет бр. 08-42/2024)Известување за концентрација која се однесува на создавање на целосно функционално заедничко вложување помеѓу Хајнеман Африка ГмбХ, Германија, Џорданијан Дјути Фри Шопс Компани, Јордан и Араб Суплај & Трејдинг Ко., Кралство Саудиска Арабија (предмет бр. 08-25 од 2024 година)

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари