Kонцентрација која се однесува на стекнување на единствена контрола над Хермес Парцелнет Лимитед Обединетото Кралство преку средства управувани од Адвент Интернационал Корпорејшн САД и стекнување на заедничка контрола врз Хермес Германија ГмбХ од страна на Адвент Интернационал Корпорејшн САД и Отто (ГмбХ и Ко КГ), Германија

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари