Концентрацијата која се однесува на стекнување на поединечна целосна контрола од страна на Позаваровалница Сава, д.д., Република Словенија над друштвото за проектирање и инженеринг на информациски системи Апплицатион Софтвваре Партнер д.о.о. Белград (Application Software Partner d.o.o. Beograd), Република Србија.

Read More

Концентрацијата со која Генерали ИАРД , Франција ќе стекне единствена контрола над Ла Медикале, Франција и Генерали Вие, Франција ќе се стекне со портфолио на покритија во случај на смрт и покривање на неповратно губење на автономија кое е осигурено од страна на Предика Превојанце, Диалогуе ду Кредит Агриколе, Франција

Read More

Концентрацијата која се однесува на стекнување на контрола од страна на АЛФИ ПЕ, управување со алтернативни инвестициски фондови д.о.о., Словенија над Џенерали Инвестментс ГП1, друштво за инвестиции д.о.о., Словенија и Џенерали Инвестментс ГП2, друштво за инвестиции д.о.о., Словенија

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари