Најнови објави
Заштитено внатрешно пријавувањеИзвестување за концентрација со која Софтлајн Холдинг Плц, Кипар стекнува директна контрола над Њу Фронтир Холдинг ГМБХ, Австрија (предмет бр. 08-157/2022)Известување за концентрација со која Фолксваген Акциегезелшафт Волфсбург, Германија, индиректно, преку друштвото КАРИАД СЕ Волфсбург, Германија стекнува самостојна контрола над друштвото парагон семвокс ГмбХ Лимбах, Германија (предмет бр. 08-158/2022)Известување за концентрација помеѓу БИГ Енергиа Холдингс Кфт. Унгарија и Скај Солар ДОО, Република Северна Македонија (предмет бр. 08-154/2022)Известување за концентрација со која Ческа спорителна, а.д. Чешка Република стекнува единствена контрола врз деловното претпријатие, што вклучува кредитно портфолио и поврзани средства и обврски на Сбербанк ЦЗ, а.д. во ликвидација, Чешка Република (предмет бр. 08-155/2022)

Концентрацијата со која АЛФИ, управување со алтернативни инвестициски фондови, д.о.о, Словенија има намера да стекне самостојна контрола над друштвото СПОРТИНА, надворешна и внатрешна трговија на големо и мало, производство, застапување, посредување и организација, Блед, д.о.о.

Read More

Концентрацијата со која Друштвото за одгледување, пост бербени активности, откуп и трговија на лешник СОКОТЕРА ДООЕЛ Битола, Република Северна Македонија ќе стекне контрола над Друштво за земјоделско производство ДУШАН ЌИРИЌ ДООЕЛ Росоман, Република Северна Македонијa

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари