концентрација со која Јунајтед Линк д.о.о. Белград со регистрирано седиште на адреса Булевар Зоран Ѓинѓиќ 8а, 11000 Белград Србија ќе стекне контрола над Тако Лако Шоп д.о.о. Добановци со седиште на ул. Маршал Тито бр. 206, Добановци, Белград Србија, преку купопродажба на акции

Read More

Kонцентрацијата со која Хјундаи Мотор Компани, Кореа, директно или преку зависно друштво, Бајрше Моторен Верке Акцингезелшафт, Германија, Даимлер АГ, Германија, Форд Мотор Компани, САД, и Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акцингезелшафт, Германија, или нивни поврзани друштва стекнуваат заедничка контрола над Ајонити Холдинг ГмбХ & Цо. КГ КГ, Германија.

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари