Концентрација со која ЕБ Ерсте Банк Интернационале Бетајлигунген ГмбХ (EB Erste Bank Internationale Beteiligungen GmbH) со седиште на ул. Белведере 1, 1100 Виена (Am Belvedere 1, 1100 Vienna), Австрија стекнува контрола над ВГ ПРОЕКТИРАЊЕ, инвестирање ин инженеринг д.о.о. (WG PROJEKTIRANJE, investiranje in inženiring d.o.o.) со седиште на ул. Јурчкова цеста 223, 1000 Љубљана (Jurčkova cesta 223, 1000 Ljubljana), Словенија

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари