Најнови објави
Известување за објавување на интерен огласИзвестување за концентрација со која Фолксваген АГ, Волфсбург, Германија и Римац Аутомобили д.о.о, Света Недеља, Хрватска ќе формираат целосно функционално заедничко вложување (предмет бр. 08-52/2021)Известување за концентрација со која НОМАД ФУДС ЕУРОПЕ ЛИМИТЕД Англија ќе стекне целосна сопственост врз ЛЕДО плус д.о.о. Загреб, Хрватска; Фриком доо Београд, Србија; ФРИКОМ БЕОГРАД ДООЕЛ Чучер Сандево, Македонија; ЛЕДО д.о.о. Читлук, БиХ; ИРИДА д.о.о Дарувар, Хрватска; ЛЕДО производител и дистрибутер на сладолед и замрзната храна, друштво со ограничена одговорност, Унгарија; ЛЕДО, друштво за трговија со сладолед, замрзната храна и услуги, д.о.о. Словенија; Друштво за производство, промет со стоки и услуги „Ледо“ д.о.о. Подгорица и „Ледо“ Ш.п.к.Косово (предмет бр. 08-53/2021)Известување за концентрација за заедничко вложување на Магна Металформинг ГмбХ, Австрија и ЛГ Електроникс Инк., КореаИзвестување за концентрација која се однесува на стекнувањето на заедничка контрола од страна на Лихтенштајн Бетајлигунгс ГмбХ , Австрија, Менаџменткомпетенц УБ-Унтернеменсбератунг ГмбХ , Австрија и РГА Бетајлигунгс ГмбХ, Австрија врз друштвото ПВ-Инвест ГмбХ, Австрија (предмет бр. 08-42/2021)

Активности

Седница на Комисијата за заштита на конкуренцијата на 08.10.2015

На 08.10.2015 се одржа Седница на Комисијата за заштита на конкуренцијата на чиј дневен ред беше: 1. Разгледување и усвојување на предлог Решение со кое Комисијата за заштита на конкуренцијата доделената државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги ВИСТЕОН ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Бунарџик“ Бунарџик, Општина Илинден, Република Македонија, во периодот од 27.08.2008 година до 26.11.2009 година, ја оцени како некомпатибилна со Законот за државната помош (“Службен весник на Република Македонија” бр.24/03, 70/06 и…

Read More

Седница на Комисијата за заштита на конкуренцијата на 05.10.2015

На 05.10.2015 година се одржа Седница на Комисијата за заштита на конкуренцијата на чиј дневен ред беа следните решенија:  1. Разгледување и усвојување на решение за злоупотреба на доминантната позиција на Јавното претпријатие Комуналец Битола. 2. Разгледување и усвојување на решение за концентрација помеѓу ЕКСОР С.п.А., со седиште на 250 Виа Ница, 10126 Торино, Италија, и ПартнерРе Лтд. со седиште на Валесли Хаус Саут, 90 Питс Бај Роуд, Пемброук НМ08, Бермуда.  3. Разгледување и усвојување на решение за концентрација помеѓу…

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари