Најнови објави

Oдлуки во прекршочна постапка

Решение ПП бр.09-22/13 од 17.10.2018 година – Македонски Телеком АД Скопје и Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје против Здружение за заштита на авторски музички права ЗАМП Скопје и Асоцијација за меѓународно колективно управување со правата од аудиовизуелни дела AGICOA Женева, Швајцарија, злоупотреба на доминантна позиција.

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари