Известувања за концентрации

Известување за концентрација со која Филип Спасовски од Република Северна Македонија ќе стекне целосна контрола над Друштво за дистрибуција и производтсво на електрична енергија ЕУРОВИА СОЛАР ДООЕЛ Желино од Република Северна Македонија (предмет бр. 08-49 од 2023 година)

Read More

Известување за концентрација која се однесува на стекнување на единствена контрола од страна на ИНТЕРЕНЕРГО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, Република Северна Македонија над друштвото БППВ ЕНЕРЏИ ДОО увоз-извоз Скопје, Република Северна Македонија (предмет бр. 08-43/2023)

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари