Известувања за концентрации

Известување за концентрација со која Месер Медикал Хоумкеар Холдинг ГмбХ Сојузна Република Германија стекнува контрола над Ханс Милер ХМП Медицинтехник Гмбх Сојузна Република Германија и Ханс Милер медицинише унд технише гасе Сојузна Република Германија (предмет бр. 08-104/2020)

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари