Најнови објави
Заштитено внатрешно пријавувањеИзвестување за концентрација со која Софтлајн Холдинг Плц, Кипар стекнува директна контрола над Њу Фронтир Холдинг ГМБХ, Австрија (предмет бр. 08-157/2022)Известување за концентрација со која Фолксваген Акциегезелшафт Волфсбург, Германија, индиректно, преку друштвото КАРИАД СЕ Волфсбург, Германија стекнува самостојна контрола над друштвото парагон семвокс ГмбХ Лимбах, Германија (предмет бр. 08-158/2022)Известување за концентрација помеѓу БИГ Енергиа Холдингс Кфт. Унгарија и Скај Солар ДОО, Република Северна Македонија (предмет бр. 08-154/2022)Известување за концентрација со која Ческа спорителна, а.д. Чешка Република стекнува единствена контрола врз деловното претпријатие, што вклучува кредитно портфолио и поврзани средства и обврски на Сбербанк ЦЗ, а.д. во ликвидација, Чешка Република (предмет бр. 08-155/2022)

Годишни извештаи

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари