Известување за концентрација со која Грацер Векселзајтиге Осигурително Акционерско Друштво со седиште на ул. Херенгасе бр. 18-20 Грац Австрија има намера да се стекне со единствена контрола врз Друштво за осигурување Еуросиг Акционерско Друштво Скопје, со седиште на бул. Партизански одреди бр. 14 објект АУРА бизнис центар СкопјеИзвестување за концентрација со која Хамбургер Рисајклинг Груп ГмбХ од Австрија ќе стекне целосна контрола врз 3 К.Ф. д.о.о. од ХрватскаИзвестување за концентрација со која СИНОТ В, а.с. (SYNOT W, a.s.), Чешка, ќе стекне контрола над ТХЕ-СЛОТС ДОО СкопјеИзвестување за концентрација со која ТП Груп Плц, Обединето Кралство ќе стекне контрола над Сапиенза Консалтинг Холдинг Б.В., ХоландијаИзвестување за концентрација-создавање на заедничко вложување од Даимлер АГ, Германија и Жејанг и Гили Холдинг Груп Ко., Лтд., Народна Република Кина

Годишни извештаи

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари