Најнови објави
Известување за концентрација со која Телеком Србија акционерско друштво Белград, Република Србија ќе стекне поединечна контрола над Теледирект Доо Белград, Република СрбијаИзвестување за концентрација со која Перутнина Птуј д.о.о. Словенија и БАЛФИН – Балкан Фајнанс Инвестмент Груп сх.п.к. Албанија формираат целосно функционално заедничко вложување (предмет бр. 08-42/2024)Известување за концентрација која се однесува на создавање на целосно функционално заедничко вложување помеѓу Хајнеман Африка ГмбХ, Германија, Џорданијан Дјути Фри Шопс Компани, Јордан и Араб Суплај & Трејдинг Ко., Кралство Саудиска Арабија (предмет бр. 08-25 од 2024 година)Известување за концентрација со која ТЕЛЕКАБЕЛ ДООЕЛ Штип ќе стекне контрола над ТРД ИНФЕЛ – КТВ Охрид ДОО (предмет бр. 08-39/2024)Годишен извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2023 година

Известувања за државна помош

Кратко резиме на донесениот Заклучок на Комисијата за заштита на конкуренцијата за поведување на постапка за оцена на дозволеноста на доделувањето државна помош од страна на Влада на Република Северна Македонија, преку Заменикот на Претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација со економски ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи, за инвестицискиот проект на АТС АММО ДООЕЛ Самоков, Македонски Брод предмет бр. 10-153 од 21.11.2022 година (10-1 од 03.01.2023 година)

Read More

Резиме на донесениот Заклучок на Комисијата за заштита на конкуренцијата за поведување на постапка за оцена на дозволеноста на доделувањето државна помош од страна на Министерството за финансии на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности национални енергетски ресурси Скопје, во државна сопственост – (Предмет бр. 10-56 од 22.03.2023 година)

Read More

Резиме на донесениот Заклучок на Комисијата за заштита на конкуренцијата за поведување на постапка за оцена на дозволеноста на доделувањето државна помош од страна на Министерството за образование и наука на Универзитетот Шефилд од Солун – (предмет бр. 10-67 од 02.07.2020 година)

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари