Најнови објави
Известување за концентрација со која Салус, Љубљана, д.д Словенија ќе стекне единствена контрола над МЕДИТРЕЈД, Друштво за надворешна и внатрешна трговија д.оо од СловенијаИзвестување за концентрација со која ДОЛИТ ИНВЕСТМЕНТС А.Д.., Грција ќе стекне контрола над ПАВЛИДИС А.Д. МЕРМЕР – ГРАНИТ, ГрцијаГодишен извештај за слободен пристап до информации од јавен карактерИзвестување за концентрација со која АЛФИ ПЕ, управување со алтернативни инвестициски фондови д.о.о., Словенија стекнува контрола над Џенерали Инвестментс ГП1, друштво за инвестиции д.о.о., Словенија и Џенерали Инвестментс ГП2, друштво за инвестиции д.о.о., Словенија како и купување на капитално вложување на командиторот Џенерали Инвестментс друштво за управување д.о.о., СловенијаИзвестување за концентрација со која ЕЛКЕМ АСА, Норвешка преку Елкем Карбон АС, Норвешка ќе стекне единствена контрола над ВУМ а.д., Република Словачка

Решение за концентрација со кое се утврдува дека МЕРКАТОР-ЦГ Д.О.О. Подгорица (MERCATOR-CG D.O.O. Podgorica) има намера да стекне единствена контрола над новоформирано друштво за посебна намена кое ќе го преземе малопродажниот бизнис на ФРАНЦА МАРКЕТИ ДОО Бијело Поље (FRANCA MARKETI DOO Bijelo Polje)

Read More

Kонцентрацијата која се однесува на стекнување на заедничка контрола од страна на на ГЕНЕРАЛИ СЦФ С.а.р.л., Големото Војводство Луксембург и Командитно друштво КУРА Фермунгенсфервалтунг Г.м.б.Х. & Ко, Германија над друштвото Т-Ц ПЕП Проперти С.а.р.л. с, Големото Војводство Луксембург

Read More

Концентрацијата со која ЛЕО II-VV11 ГмБХ, Германија, има намера индиректно да стекне контрола над Витеско Технолоџис Емитек ГмбХ, Германија, новоосновани зависни друштва на Витеско Технолоџис Емитек ГмбХ во Јапонија, САД, Кореја, Индија и Кина, вклучувајќи ги локално издвоените бизниси на Витеско Технолоџис ГмбХ, Германија, недвижности во Лохмар и Ајзенах, Германија, и одредени вработени и права на интелектуална сопственост поврзани со горенаведеното

Read More

Kонцентрацијата кое се однесува на создавање на целосно функционално заедничко вложување кое ќе развие, изгради, финансира, поседува и управува со јавно достапна инфраструктура на точки/складишта за полнење на тешки електрични возила, автобуси и транспортни автобуси од страна на Даимлер Трак АГ, Германија, БЛЕКРОК ФАЈНЕНШАЛ МЕНАЏМЕНТ, Инц, Соединети Американски држави и НЕКСТЕРА ЕНЕРЏИ, ИНК, Соединети Американски Држави

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари