Најнови објави
Известување за објавување на интерен огласИзвестување за концентрација со која Фолксваген АГ, Волфсбург, Германија и Римац Аутомобили д.о.о, Света Недеља, Хрватска ќе формираат целосно функционално заедничко вложување (предмет бр. 08-52/2021)Известување за концентрација со која НОМАД ФУДС ЕУРОПЕ ЛИМИТЕД Англија ќе стекне целосна сопственост врз ЛЕДО плус д.о.о. Загреб, Хрватска; Фриком доо Београд, Србија; ФРИКОМ БЕОГРАД ДООЕЛ Чучер Сандево, Македонија; ЛЕДО д.о.о. Читлук, БиХ; ИРИДА д.о.о Дарувар, Хрватска; ЛЕДО производител и дистрибутер на сладолед и замрзната храна, друштво со ограничена одговорност, Унгарија; ЛЕДО, друштво за трговија со сладолед, замрзната храна и услуги, д.о.о. Словенија; Друштво за производство, промет со стоки и услуги „Ледо“ д.о.о. Подгорица и „Ледо“ Ш.п.к.Косово (предмет бр. 08-53/2021)Известување за концентрација за заедничко вложување на Магна Металформинг ГмбХ, Австрија и ЛГ Електроникс Инк., КореаИзвестување за концентрација која се однесува на стекнувањето на заедничка контрола од страна на Лихтенштајн Бетајлигунгс ГмбХ , Австрија, Менаџменткомпетенц УБ-Унтернеменсбератунг ГмбХ , Австрија и РГА Бетајлигунгс ГмбХ, Австрија врз друштвото ПВ-Инвест ГмбХ, Австрија (предмет бр. 08-42/2021)

Kонцентрација со која А1 Телеком Австрија АГ, со регистрирано седиште на адреса на Ласалерштрасе 9, 1020 Виена, Австрија, ќе стекне контрола над дел од работењето на НТТ Австрија ГМБХ Виена, Австрија, со регистрирано седиште на адреса Австрија Кампус 3, Јаков-Линд Штрасе 5/4 ОГ, 1020 Виена, Австрија.

Read More

Концентрација со која Месер Медикал Хоумкеар Холдинг ГмбХ, Месер Плац 1, 65812 Бад Зоден ам Таунус, Сојузна Република Германија стекнува контрола над Ханс Милер ХМП Медицинтехник Гмбх, Шниглингер Штрасе 16290425 Нирнберг, Сојузна Република Германија и Ханс Милер медицинише унд технише гасе ГмбХ, Шнилингер штрасе бр.162, 90425 Нирнберг, Сојузна Република Германија

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари