Известување за концентрација со која ФОРТЕНОВА ГРУПА д.д. Хрватска, ќе стекне контрола над Пословни системи Меркатор д.д. СловенијаИзвестување за концентрација со која Карр Холдингс Лимитед, Кипар и физички лица од Романија, ќе стекнат заедничка контрола над Глобал Техникал Сервицес СРЛ, Глобал Техникал Системс СРЛ, Глобал Оперејшн Центер СРЛ и ГТС Глобал Интелиџенс СРЛ сите од РоманијаИзвестување за концентрација со која СПИКА Франција и ФАУРЕЦИА ЕКЗОСТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ, Франција, ќе стекнат заедничка контрола над Симбио, ФранцијаИзвестување за концентрација со која ДАКР Холдингс Лимитед, Кипар ќе стекне контрола над Дентотал Протект С.р.л., РоманијаИзвестување за концентрација со која Телемах, широкопојасна комуникација д.о.о., Словенија ќе стекне самостојна контрола над ЕВЈ ЕЛЕКТРОПРОМ трговија, производство, инсталација д.о.о. Словенија

Одлуки на судовите

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари