Концентрацијата која се однесува на стекнување на единствена контрола од страна на Нелт КО Д.О.О. Белград, Република Србија врз друштвото ДИ ВЕЈ д.o.o, Република Србија, и, од друга страна, стекнување на единствена контрола од друштвото Нерегелиа Д.О.О. Подгорица, Црна Гора врз друштвото ДИ Веј д.о.о., Подгорица, Црна Гора

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари