Најнови објави
Известување во врска со постапката која се води пред КЗК за доделување на државна помош на друштвото ВАБТЕК МЗТ АД СкопјеИзвестување за концентрација со која Мавие Некст ГмбХ, Виена Австрија ќе стекне контрола над Цура Домо Холдинг ГмбХ, Швечат Австрија (предмет бр. 08-101/2024)Склучен меморандум за соработка со Комисијата за хартии од вредностИзвестување за концентрација со која Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акциегезелшафт, Германија ќе стекне самостојна контрола над бизнисот и средствата кои го сочинуваат деловното работење како овластен дилер за моторни возила управувано од страна на Џардин Специјалист Карс Лтд., Обединетото КралствоИзвестување за концентрација која се однесува на стекнување на заедничка контрола од АЛФИ Ренуаблс, управување со алтернативни инвестициски фондови, д.о.о., Словенија и ИВИКОМ Холдинг ГмбХ над друштвата Славонија Пауер д.о.о., Република Хрватска, и Билогора Пауер д.о.о., Република Хрватска

Концентрацијата која се однесува на стекнување на заедничка контрола од страна на АЛФИ РЕ, управување со алтернативни инвестициски фондови д.о.о., Словенија и ЦБЕ ИНВЕСТ, работење со недвижности, д.о.о., Словенија над КУАДРО, работење со недвижности д.о.о., Словенија

Read More

Концентрацијата која се однесува на стекнување на заедничка контрола од страна на друштвата Абу Даби Нешнл Оил Компани П.Ј.С.Ц., Абу Даби, Обединетите Арапски Емирати и Остерреицхисцхе Бетеилигунгс АГ, Австрија над друштвото ОМВ Актиенгеселлсцхафт, Австрија

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари